This post is also available in: English (Engelsk) Deutsch (Tysk)

Wagalolo
Geocacher siden: 14. juni 2014
Bruker på cachetur.no siden: 26. januar 2015
Antall funn: 3 107
Antall turer: 162
Antall turmaler: 4
Favorittcachetype: Tradisjonell
Favoritt-utskriftsmal: Detaljert, venstrejustert – Standardmal
Hjemfylke:  Buskerud

Hvordan er din cachestil?

Både lange og korte turer ut i skog og mark.

Fortell om den siste turen din

Den siste turen gikk til Ryksåsen mellom Re og Holmestrand i et natur-reservat sammen med fem andre aktive geocachere fra Buskerud.

Hvorfor lager du turmaler?

Ja, jeg har laget noen turmaler for å gjøre det enkelt for andre å lage en tur.

Hvilken funksjon på cachetur.no er du mest glad for at er der?

Det at jeg kan legge inn egne veipunkter og ikke minst kommentarer til spesielle geocacher.

Hvilken funksjonalitet fremhever du når du skal snakke om cachetur.no til folk som ikke bruker cachetur.no?

Ruteberegning med anslått tidsbruk og muligheten for å legge inn egne veipunkter og kommentarer.

Hvorfor bruker du cachetur.no?

Jeg bruker cachetur.no først og fremst for å planlegge lengre turer hvor jeg kan legge inn hvilke geocacher jeg bør prioritere.

Hvordan har cachetur.no hjulpet deg å planlegge turer sammen med andre?

Cachetur.no har vært uvurderlig under planlegging av turer til FAD i Sverige, med overnatting og andre obligatoriske stopp underveis.

This post is also available in: English (Engelsk) Deutsch (Tysk)

Kategorier: Brukerhistorier

thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.