Vi har i dag gjort forbedringer i ruteoptimaliseringsverktøyet vårt. Det er nå mulig å optimalisere bare en liten del av en tur, og du kan velge om beregning skal skje langs vei eller i luftlinje.

Det har kommet to nye knapper i toppen. Den første brukes for å velge hvilke cacher som skal optimaliseres, og de neste to (en ny og en gammel) brukes for å velge hvilke beregningsmetode du vil bruke.

Vi har selvfølgelig også oppdatert brukerveiledningen i hjelpesenteret vårt.


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.