This post is also available in: English (Engelsk)

This is the first blog post we do in English. And if everything goes well, it won’t be the last!

Cachetur.no is being translated!

We are currently working on making cachetur.no ready for translation. Our volunteer translators are working in parallell, translating whatever’s ready for translation.

Some tings will look strange, and some things are only partly translated. This is especially true for languages that is not marked as Active below.

This site is a hobby project, and neither developer, translators nor anyone else get paid or any other rewards for working on this site. Things will take time. Errors may happen. And translations might look unprofessional.

Our focus right now is on getting the site translated to English (because that’s the major international language) and Swedish (because we have several sponsors from Sweden). This might change, if and when we get volunteers and sponsors from other countries.

There are lots of challenges attached to this process. You can see some of our challenges in the list below. We can, and will, do something about most of them. But some we can’t do much about.

 • Our base language is Norwegian, so for the time being you will need to expect to see Norwegian text around, even though you’ve selected English as your language.
 • Some of our functionality is aimed specifically at our Norwegian users, and probably won’t make much sense outside of Norway.
 • Norwegian number, date and time formats are used.
 • All trips are started and ended based on Central European Time Zone, the time zone where our servers are running.
 • Our blog, forum and help center is currently only available in Norwegian.
 • Cachetur.no might not be a name that is very appealing outside of Norway, but as of now, that’s our brand.
 • Our URLs are mostly Norwegian, which might look a bit strange if you don’t understand Norwegian.

You can track the progress of the translation work at cachetur.no/translations

Cachetur.no er i ferd med å bli oversatt!

Vi jobber for tiden med å gjøre cachetur.no klar for oversettelse. Parallellt jobber våre frivillige oversettere med å oversette det som er klart til oversettelse.

Det vil være ting som kan se rart ut, og ting som er halvveis oversatt. Spesielt for språk som under ikke står markert som Aktiv.

Denne siden drives som en hobby, og hverken utvikler, oversettere eller andre får noen som helst belønning for å jobbe med denne siden. Ting kan ta tid. Feil kan oppstå. Og oversettelser kan se uprofesjonelle ut.

Vårt fokus ligger akkurat nå på språkene engelsk (fordi det er internasjonalt) og svensk (fordi vi har flere svenske sponsorer). Dette kan endre seg dersom vi får frivillige og sponsorer fra andre land.

Det er mange utfordringer knyttet til internasjonalisering, under ser du noen av våre utfordringer. Mange av de kan vi, og vil vi, gjøre noe med. Andre får vi ikke gjort noe med.

 • Vårt basespråk er norsk, derfor vil det kunne forekomme norske tekser selv om engelsk språk er valgt
 • Enkelte av våre funksjoner er rettet spesifikt mot norske brukere, de vil rett og slett ikke gi mening utenfor Norge
 • Tall-, dato- og tidsformater som benyttes er beregnet på norske brukere
 • Turer startes og avsluttes etter sentraleuropeisk tid, tidssonen våre servere kjører i
 • Bloggen, forumet og hjelpesenteret er kun tilgjengelig på norsk
 • Cachetur.no er kanskje ikke et navn som fungerer så veldig godt på alle språk, men det er vårt merkenavn
 • Våre URL-er er for det meste norske, noe som også nok ser rart ut for de som ikke forstår norsk

Du kan følge status for oversettelsesprosessen på cachetur.no/translations

This post is also available in: English (Engelsk)


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.