Det er skrevet om dette flere ganger før her, men i dag syns vi det var tid for å oppklare noen ting 🙂

Cachetur.no er gratis

For å gjøre det klart og tydelig, cachetur.no er en ikke-kommersiell tjeneste, som er reklamefri, og gratis å bruke.

Men det er ikke gratis å drive cachetur.no

Det er absolutt ikke gratis å drive cachetur.no.

Cachetur.no utvikles på fritiden, så kostnader er relatert til drift (og noen få utgifter til lisenser).

Vi har løpende kostnader, og også en del variable utgifter. For full oversikt over hva vi bruker penger til, kan du lese mer på «Hvordan bidra«, sponsorer kan se regnskap i Sponsorportalen.

Så hvordan finansieres dette?

To vanlige finansieringsmetoder ville vært betalt medlemskap, eller reklame.

Vi har valgt å unngå begge deler. Både medlemskap og reklame ville gjort at vi ble regnet som en kommersiell tjeneste, og det ønsker vi å unngå (les mer lenger ned). I tillegg ønsker vi genuint å tilby et gratis verktøy til norske geocachere. Det er vårt formål.

Cachetur.no finaniseres av en rekke sponsorer. I utgangspunktet var det tenkt at de ulike foreningene her i landet skulle ta seg av sponsingen. Slik at medlemmene deres kunne få bruke verktøyet gratis.

Men det gikk ikke lenger tid enn to dager før antallet private sponsorer overgikk antallet foreninger. Det kan vi takke Gorgon Vaktmester for, det var han som var trendsetter der!

Det har vært en vekst i foreninger den siste tia, men fortsatt er det privatpersoner som drar det største lasset.

Dersom de norske foreningene skulle dekket all drift, ville hver og en av de måttet sponse med kr 1 200,-. Hvert eneste år. Den eneste foreningen som sponser mer enn det, er Geocaching Haugalandet. De aller fleste ligger under, og mange er ikke en gang sponsorer.

Så vi kan takke trendsetter Gorgon Vaktmester for at det har gått så bra som det har, han så noe vi ikke så med en gang.

Vi trenger dere!

Vi forstår at det er irriterende at enkelte slipper unna som «gratispassasjerer». Men som demonstrert over, er vi faktisk fullstendig avhengig av personlige sponsorer.

Dere skal vite at dere gjør et viktig bidrag for å holde hjulene igang! Vi setter stor pris på dere! Og det er også derfor vi blant annet selger coiner og loggebrett til halv pris til sponsorer 🙂

Hvorfor ikke gjøre cachetur.no kommersielt?

Hovedgrunnen er at vi ikke ønsker å være en kommersiell tjeneste. Vi ønsker å være et ikke-kommersielt tilbud til norske geocachere.

Men så har vi også et par litt mer egoistiske grunner.

Den første er at vi da plutselig ikke lenger kan profileres på samme måte på eventer, i cachebeskrivelser og lignende lenger. Geocaching.com liker ikke kommersielle ting de ikke får betalt for (GeoTour, TB-partnership etc), og det ville gjort en del ting betraktelig vanskeligere.

Den siste grunnen er at det ville virket mot sin hensikt. I det øyeblikket vi hadde blitt kommersielle, ville vi mistet flere brukere. Vi ville fått økte utgifter til regnskapsprogramvare, fakturautsending, gebyrer og lisenser.

Den siste er kanskje den største. Vi benytter en rekke biblioteker på cachetur.no. Og en rekke eksterne tjenester. Mange av disse får vi benytte gratis, fordi vi er ikke-kommersielle. Hadde vi vært kommersielle, måtte vi betalt dyre lisenser.

Så det er høy sannsynlighet for at vi ville fått dårligere økonomi, mindre tid til utvikling og mer egenreklame og mas (da har vi ikke bare en motivasjon til å få flere brukere, vi ville vært helt avhengig av det). Det ville rett og slett gitt et mye dårligere tilbud samlet sett.

 

Håper dette var litt oppklarende, og at dere som bidrar forstår hvor viktige dere er for oss – og for alle våre brukere! 🙂


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.