OBS: Denne saken vil ta litt tid å lese, men i åpenhetens interesse ønsker vi å være åpne om interne vurderinger, fremtidsutsikter og økonomi. Dersom du ikke ønsker å lese hele, kan du lese konklusjonen her.


Vi vokser

For omtrent et år siden gjorde vi flere endringer for å tilpasse oss den økende mengden brukere. Fra da til nå har bruken omtrent doblet seg.

For noen dager siden hadde vi en liten hendelse, som brakte frem en gammel diskusjon igjen. Er det på tide å oppgradere til en bedre server? Vi vurderer hele tiden hva vi kan levere, oppimot hva vi får inn av støtte.

Takket være alle de fantastiske folkene og organisasjoner som har sponset oss tidligere, og sørget for at vi har kunnet bygge oss opp en kapital, har vi nå kunnet oppgradere en del tjenester.

Nattas flytteoperasjon har allerede ført til mye raskere lastetider, og forhåpentligvis en enda mer stabil tjeneste fremover. Vi er nå rustet for det aktivitetsnivået vi har, og det vi ser for oss kommer til å komme de neste årene.

Men, det har også ført til en markant økning i utgiftene.

En takk til alle som har hatt tro på oss

Vi har siden starten hatt som mål å kunne tilby en tjeneste som er gratis for alle å bruke. Til å begynne med var tanken at finansiering derfor skulle ordnes av de ulike cacheforeningene i landet. Det gikk ikke mer enn et par dager før antallet personlige sponsorer overgikk antallet foreninger.

Dere må vite alle sammen at det er takket være dere vi har klart å komme så langt vi har. Takk!

I tillegg til sponsorene, hadde vi heller ikke vært noe uten brukere. Så takk til alle som har hatt tro på oss, brukt verktøyene våre, gitt oss gode ideer, snakket varmt om våre tjenester til andre og ellers bidratt positivt. Takk!

Nåværende driftskostnader

I skrivende stund er de beregnede årlige faste utgiftene på kr 12401,25. I år vil de bli et par tusen kroner høyere, siden forfall for hovedtjenestene er i mai, og vi allerede har måttet betale for oppgradert server frem til mai.

Ny funksjonalitet

Det er ikke bare drift som koster. Det kan også dukke opp ønsker og behov for ny funksjonalitet, som krever f.eks. innkjøp av lisenser. Da er det viktig å ha egenkapital som kan brukes.

Fjorårets sponsormidler

Fjorårets sponsorstøtte var på kr 23 157,76. Det vil si mer enn nok til å dekke de faste driftsutgiftene, selv etter de har økt.

Men det forutsetter at ikke for mange faller fra som sponsor, eller at de som faller fra erstattes av nye.

Hvor vil vi med dette?

Noen sponsorer har falt fra, og det er selvfølgelig både forventet og helt greit. Men det er begrunnelsene vi hører som er det som skremmer oss. Derfor ønsker vi å avmytifisere noen myter, samt forklare litt om hvordan vår økonomi er.

Vi ønsker at de som allerede sponser oss skal forstå hvor viktig støtten er for oss. Og vi ønsker at de som tror vi ikke trenger mer støtte, ser at vi faktisk gjør det.

Men først vil jeg understreke at cachetur.no er en gratis tjeneste, og det er ingen krav til at noen må sponse. Og det var også derfor vi i utgangspunktet ønsket at foreningene skulle dele kostnadene seg i mellom.

Vår økonomistyring

Vi opererer med et prinsipp om at vi aldri skal bruke mer penger, enn at vi har nok igjen til å dekke neste års drift. Det vil si at vi nå må bygge opp en enda større kapital, før vi kan ta oss råd til eventuelle nye ting.

Det er driften av våre tjenester som er vår førsteprioritet.

Lønn

Ingen mottar lønn eller tilsvarende ytelser fra cachetur.no.

Profilering, markedsføring og konkurranser

Enkelte har reagert på at det brukes penger, og tildels mye penger, på profilering og markedsføring.

Profilering er viktig for å bygge opp merkevaren cachetur.no. Det fører til at flere får øynene opp for cachetur.no, flere begynner å bruke cachetur.no og flere blir sponsor.

Grafen under viser forholdet mellom profilering og sponsorinntekter.

Alt dette fører til at flere snakker om cachetur.no, som igjen fører til enda flere brukere.

Det fører også til at cachetur.no blir verktøyet som dras frem når spørsmål om turplanlegging dukker opp.

Summen av alt over er en veldig god motivasjonsfaktor for de som jobber med cachetur.no, noe som også er viktig.

Noen av profileringsartiklene har blitt solgt, og dermed gitt nye inntekter. En del er også lagt av til premier til konkurranser.

Vi har noen få konkurranser i løpet av et år, og de har alle en mening. Adventskalenderkonkurransen er laget for å få vist frem deler av cachetur.no folk kanskje ikke er klar over. Sommerkonkurransen anser vi som en god form for profilering.

Og turmalkonkurransen vi har gående nå ser vi på som en liten motivasjon for å lage flere turmaler.

En del av utgiftene har også gått til å lage ting som buttons, pins og pathtags, som vi deler ut til blant annet sponsorer. Vi har også et lager med diverse slikt.

Deltagelse på eventer

Det er ingen som mottar støtte for å delta på eventer for å snakke om cachetur.no. Som det i hovedsak er et lite knippe personer som gjør. De gjør det ut av egen lomme (med mindre eventet selv velger å gi noe tilbake direkte til foredragsholder), og på sin egen fritid.

Cachetur.no sin geocoin

Cachetur.no sin geocoin, som for tiden er inne i tredje produksjonsrunde (levering forhåpentligvis i slutten av februar), er ikke en kostnad for cachetur.no.

Coinen er i sin helhet finansiert av thomfre & Heltinnen, og hvis/når et overskudd oppnås, overlates overskuddet og resterende antall coiner til cachetur.no. Dette er med andre ord ren gevinst for cachetur.no.


Konklusjon

Cachetur.no er gratis for alle, takket være våre sponsorer. Vi trenger fortsatt sponsorer, og det vil vi alltid gjøre.

Ingen mottar lønn eller andre ytelser, alle innkommende midler går uavkortet til cachetur.no.

Vi håper vi har fått oppklart noen ting, og skulle det være noen som fortsatt lurer på noe, så er det bare å spørre oss!


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.