I løpet av sommerferien, som for cachetur.no sin del gikk litt inn i høsten, har det kommet flere gode forslag fra brukerne. Men hvordan prioriteres disse forslagene, og alle andre forslag?

Alvorlige feil prioriteres først, uten diskusjon. Men feil som kanskje bare påvirker et par brukere, i noen få isolerte tilfeller, kan prioriteres ned hvis det er mye jobb å fikse det. Enkelt forklart, jo flere brukere en feil påvirker, eller jo flere brukere som ønsker samme forslaget implementert, jo høyere prioritet får det.

Neste faktor er hvor enkelt det er å fikse, en ting som påvirker mange/mange ønsker og er enkel å fikse, får høyest prioritet. Det betyr ikke at ikke vanskelige ting blir gjort noe med, det betyr bare at det kan ta litt lenger tid, hvis ikke nytteverdien er stor nok til å gi det høy prioritet.

Alle feil, forslag og ønsker ligger registrert (og blir fortløpende registrert som de kommer) i Fluesmekkeren. Kommentarer og stemmer der inne er også med og påvirker prioriteringen.


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.