This post is also available in: English (Engelsk) Deutsch (Tysk)

Året 2019 er for lengst historie, og for cachetur.no sin del har året vært et år med flere nye rekord-tall. Den største av de var at vi passerte 50000 opprettede turer i løpet av året. Det skjedde til og med uten at vi helt fikk det med oss.

I 2019 fikk vi 4144 nye brukere på cachetur.no. Det at vi var representert på både noen podcaster og at det ble holdt kurs i bruk av cachetur.no på flere kontinenter var nok medvirkende til denne økningen. Siden det er lite bruk for cachetur.no uten at man er premium på geocaching.com, så har vi fortsatt over 98% premium blant våre brukere.

Det har som sagt vært mange nye turer, og i 2019 ble det opprettet 22749 nye turer. Av disse er 5721 delturer. Sett ut fra tallene, så er det mange som benytter seg av cachetur.no til planlegging over flere dager, for av det totale antallet turer er det litt over 24% av turene som er delturer. Og siden mange planlegger framover, så har vi 1415 nye turer som er i kladd, og til sammen 4309 turer. Det er ca 8,5% av turene. Det er godt å se at folk planlegger framover.

I 2019 ble cachetur.no også i stand til å publisere logger på geocaching.com. Dette medførte at det ble sendt inn 7186 logger med til sammen 4737 bilder fra våre brukere. Men ikke alle logger like fortløpende, så ved årsskiftet ligger det fortsatt 6098 logger i vårt system som ikke er gjort ferdig fra brukernes side.

Cachetur.no er glimrende for å kunne reise på turer sammen med andre, og i 2019 var det 25621 påmeldinger til turer fra andre geocachere. Og det ble skrevet 7498 kommentarer på turer som var eller fortsatt er under planlegging. Og etter turenes avslutning er det skrevet 1448 svar på oppgaver til earthcacher eller virtuelle cacher med hjelp av turboka på cachetur.no.
Turmaler kan gi gode tips til turer, og i 2019 ble det laget 98 nye turmaler. Tilsammen var det 297 aktive turmaler ved årsskiftet. Det er plass til mange flere turmaler uansett hvilket område man cacher i.

Det er mange som lager lister som en del av planleggingen eller for å ha gode rutiner for å huske cacher man vil besøke i framtiden, og det ble laget 473 nye lister i fjor. Totalt var det 1283 aktive lister ved årsskiftet.

Cachetur.no gjør mye jobb i bakgrunnen, og gjennom året ble det lest inn logger for 315.727 cacher. Siden logger leses inn for den enkelte bruker, så ble det lest inn 29.271 Will-Attend-logger og 22.314.370 funn-logger. Det er nesten 3 millioner logger mer enn cachetur.no hadde lest inn tilsammen ved årsskiftet 2018/2019 !

Dette var litt om tallenes tale, det er bare å ønske et fortsatt godt cache-år.

This post is also available in: English (Engelsk) Deutsch (Tysk)

Kategorier: Cachetur.no