Etter at jeg ble invitert av Thomfre til å bli ambassadør i fjor høst har man jobbet med å spre budskapet til cachetur.no og hjelpe folk med å komme i gang med verktøyet. Den aller beste måten å hjelpe folk med å komme i gang på er å invitere de med på kurs. Så sagt så gjort!

Step by Step 2018

Denne våren har det blitt en veldig aktiv periode med kurs på oss. Det hele startet med en aktiv helg i Malmö, hvor gjengen bak GC7F4PR – Step by Step 2018 ønsket vår tilstedeværelse. Vi var selvfølgelig ikke vanskelige å be, og vi satte ruta sørover i Sverige for å holde våre første to kurs. Totalt møtte det opp ca 50 personer på de to kursene vi holdt her nede, med representanter fra både Norge, Danmark og selvfølgelig Sverige.

Østfold

Neste kurs mulighet var i regi av Geocaching Østfold, som inviterte til cachetur.no kurs for sine medlemmer (og andre som ønsket å delta). Nok en gang ble det avholdt et vellykket kurs for deltakerne, hvor vi komprimerte inn både nybegynner og litt mer materiale for viderekommende i en seksjon på rett over to timer. Totalt dukket det opp 16 deltakere på dette kurset.

Läckö-Kinnekulle

Neste omgang med kurs var allerede helgen etter, denne gang på Läckö-Kinnekulle eventet. Dette er et større årlig event som denne gang ble arrangert for 6te gang. På planen var det å holde to kurs; et intro kurs og et videregående kurs. På intro kurset møtte det denne gang opp ca 40 deltakere, hvor det bla var tre reviewere tilstede. Videregående kurset på ettermiddagen lokket til seg ca 20 deltakere som alle var aktive og stilte mange interessante spørsmål. Det kom også noen ønsker og tilbakemeldinger som etterpå har blitt implementert på cachetur.no. Slik respons setter man veldig pris på.

Raumerkurs

Siste kurs for denne gangen (og 4de kurs på en 10 dagers periode) var hos Raumerne på Strømmen. TWERTH inviterte til GC7MWAD – Cachetur og Raumervår. Her er det i skrivende stund 24 attended logger, hvor flere av de var team nick. Lokalet var fullt, og det ble stilt mange gode spørsmål som viste at deltakerne var engasjerte og interesserte i emnet.

Deltakere på «Cachetur og Raumervår»

Godt oppmøte

Alt I alt har vi på denne korte perioden hatt over 100 deltakere på kursene vi har holdt, og vi håper at deltakerne sitter igjen med mye nyttig informasjon som hjelper de med bruken av cachetur.no samt tips til hvordan de kan planlegge sine fremtidige turer.

Om dere ønsker representasjon eller kurs i deres lokalmiljø kontakt oss så stiller vi fra cachetur.no opp om vi har muligheten til det. En oversikt over fremtidige planlagte kurs finner du på denne siden.