This post is also available in: English (Engelsk)

Iløpet av det siste året har vi benyttet Mapzen til både ruteberegning og geocoding. Dessverre kunngjorde Mapzen for et par dager siden, at de legger ned i utgangen av januar.

Det er både en brå og trist nyhet. Vi har hatt stor nytte av Mapzen, som har levert et meget billig og veldig bra produkt. All ruteberegning gjort i 2017, har ikke kostet mer enn ca 50 kroner.

Et nytt verktøy er allerede på plass

Vi har jobbet raskt, og sjekket ut hvilke alternativer vi har. Det er bare ett alternativ som gir oss alt det vi trenger, uten at det koster flere tusen kroner i måneden.

Og det er med glede jeg kan si at vi allerede har skiftet til GraphHopper. GraphHopper gir oss det samme vi hadde med Mapzen, i tillegg til noen nye ting vi ikke har hatt før.

Det medfører dessverre en økt kostnad, på 2-3 000 kroner i året, men det er rundt 20 ganger lavere enn andre alternativer.

Ny funksjonalitet

En av de desidert mest forvirrende, og mest irriterende, tingene med ruteberegningen vår frem til og med i natt, har vært meldingen «Minst ett av veipunktene er for langt fra rutbar vei» eller meldingen «Ingen rute funnet mellom angitte veipunkter». Hvilken cache er problemet? Det har ofte vært vanskelig og tidkrevende å finne ut av.

Derfor er det veldig gledelig at det ikke lenger er et problem!

Nå vil du beskjed i klartekst hvilket veipunkt som feiler.

GraphHopper gir oss også informasjon om elevasjon for den beregnede ruta. Det er ikke noe vi viser ennå, men noe vi vil se på fremover.

Innkjøringsperiode

Selv om vi nå, hvis vi ser bort i fra kostnaden, allerede har kommet bedre ut av dette enn fryktet, må vi regne med et par uker innkjøring.

Det kan dukke opp mindre hjelpsomme feilmeldinger ved ruteberegningsfeil, eller andre ting som ikke er helt som det skal. Og vi håper alle vil ta seg tid til å rapportere inn slikt om de ser det. Send oss en melding via supportsystemet.

En del av innkjøringsjobben er å overvåke bruken. Vi har en begrenset daglig kvote, og kan bli nødt til å gjøre tiltak hvis vi ser bruken ligge for tett opptil den. Økt kvote betyr økt kostnad. Hva resultatet til slutt blir, det vet vi ikke ennå. Kanskje må vi betale mer. Kanskje må vi slå av automatisk beregning (kun on-demand). Kanskje må vi lage en automatisk begrensning når vi nærmer oss dagskvoten. Kanskje trenger vi ikke gjøre noe som helst.

Uansett så har vi klart å berge en av våre viktigste funksjoner. Og det er vi fornøyd med!

This post is also available in: English (Engelsk)


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.