Mange bruker feltet for notater på cachesiden på geocaching.com til å lagre nyttig informasjon, som f.eks. korrigerte koordinater.

Dersom du har lagret koordinatene i desimalminutter, og har aktivert innlesning av cachenotater, kan du nå bruke funksjonen «Les korrigerte koordinater fra cachenotater» til å hente koordinatene inn i en tur eller ei liste.

Du finner verktøyet under «Endre liste» i tur-/listemenyen.

Les mer om denne funksjonen i hjelpesenteret vårt.


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.