Vi har oppdatert vår bruksvilkår og vår personverninfo. Justeringene er små, og er i hovedsak for å gjøre noen ting klarere, og for å legge til våre nyeste tjenester.

Vilkårene anses som akseptert ved fortsatt bruk av cachetur.no.

Kategorier: Cachetur.no

thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.