Vi legger snart 2016 bak oss, og cachetur.no kan se tilbake på et år fylt med nye rekorder.

I løpet hav 2016 har det kommer en del nytt på cachetur.no, som nytt hjelpesenter, enkel flytting av veipunkter, elevasjonsdataimport av korrigerte koordinater, hurtigredigering, autoprioritetdesignforandringer, gjøremålsliste, funksjon for forslag til turdatoeregen statussideturplangalleri og nå nylig lister.

Vi har også i løpet av det siste halve året forsøkt å få laget vår egen geocoin. Den er nå i produksjon for tredje gang. Vi krysser fingrene og håper alle gode ting er tre!

I skrivende stund er det registrert 8 107 turer og 58 lister, fordelt på 2 967 brukere. Det er en ganske heftig økning fra alle tidligere år. Veksten i antall brukere er ganske stabil, men veksten i antall turer har nærmest eksplodert i år!

Over 97,5% av turene er private, og 11% er markert som kladd.

Økonomisk har vi sprengt alle forventninger, flere ganger. Sponsorinntektene har økt veldig, og er faktisk over det tredobbelte av sponsorinntektene i 2015! Det har gitt oss økonomisk spillerom, og åpnet for at vi kan øke utgiftene også. Så nok en gang, en stor takk til alle våre sponsorer!

Stikk i strid med intensjonene når cachetur.no startet, er det privatpersoner som er de største bidragsyterne (med unntak av Geocaching Haugalandet). Tanken var at landets foreninger skulle ta kostnaden, så cachetur.no kunne være gratis for alle andre. Slik har det overhode ikke blitt, og nå er det veldig få av landets foreninger som faktisk er sponsor. Vi er både forbløffet, ydmyke og veldig glad for all støtten vi har fått!

Vi er veldig glad i våre sponsorer, og håper å kunne gjøre litt mer i 2017 for å vise at vi setter pris på dere!

Vi er avhengig av støtte også i 2017, så vi håper du blir med oss videre når vi nå skal begi oss ut på et nytt cacheår.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle et riktig så godt nytt cacheår! Vi håper året blir fylt med mange flotte turer, gode opplevelser og masse morro!


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.