Vi er nå halvveis i den første måneden av året, og det har allerede blitt gjort en hel del endringer på cachetur.no. Så mange at jeg vil oppsummere litt her.

Ressursstyring

Andelen brukere på cachetur.no har økt kraftig i løpet av det siste året, og ressursbruken har derfor også økt. Dette er selvfølgelig en god ting! For å hindre at de automatiske prosessene, som henter inn ting som cachedata, kjøreruter osv, bruker for mye ressurser er det gjort en hel del endringer i hvordan disse styres og prioriteres. Resultatet er en mer dynamisk lastfordeling, og en mer stabil tjeneste for deg som bruker. Det viktigste er at cacher som ikke er lest inn heretter alltid har prioritet, og vil leses inn i løpet av maks ett minutt.

Statusside

For at du selv skal kunne se nåværende belastning på cachetur.no, og status for din egen bruker, har vi fått på plass en egen statusside.
Belastning

Nettverk er fjernet

Nettverk har vært forvirrende for mange, og siden over 90% av alle turer er private, har hensikten med nettverk forsvunnet helt. Derfor har vi like godt fjernet det helt.

Grupper, som nå kan være offentlige, lukkede eller hemmelige, tar over funksjonaliteten nettverk en gang hadde. Du kan se en oversikt over alle dine grupper, samt alle offentlige, her.

Elevasjonsdata

Vi leser nå inn elevasjonsdata for alle cacher i aktive turer, og genererer også statistikk.
Elevasjonsstatistikk

Landsinfo og reiseråd

Du kan nå søke på land, enten i søkeboksen eller på siden Landsinfo, og få opp info om det valgte landet. Avhengig av hva som ligger lagret, vises:

  • Reiseråd
  • Reisetips
  • Turmaler
  • Kommende mega- og gigaeventer
  • Anbefalte cacher (samme som vises på tips for planlagte turer)

Offisielle reiseråd fra UDI hentes inn hver natt, og i tillegg til å vises på landsinfosiden, vil det genereres varsler for alle turer som har cacher planlagt i land med offisielle reiseråd.

Oppdatering av Cacheturassistenten

Cacheturassistenten har fått seg en relativt stor oppgradering, og fungerer nå også på kartverktøyene på Project-GC.
Cacheturassistenten på PGC

Flytting av veipunkter

Det er nå mulig å flytte veipunkter mellom turer du eier. Kan være nyttig f.eks. når du oppretter en deltur og vil flytte cacher fra hovedturen.

Velg «Flytt veipukter» under «Endre tur» for å flytte veipunkter.

Flytt veipunkter

Cachene du flytter beholder korrigerte koordinater, kommentarer og prioritet.

Nytt hjelpesenter

Vi har fått på plass et helt nytt hjelpesenter. Det er begrenset med info der foreløpig, men planen er å legge inn litt jevnt og trutt.

Andre endringer

Det er gjort flere andre småendringer også.

Hvis du liker å sette prioritet på alle cacher i turene dine, kan du nå få generert varsel dersom det finnes cacher som mangler prioritet. Det kan du skru på under «Endre tur»->»Endre turinfo/veipunkter» og så «Turinnstillinger».

Vi har forbedret feilmeldingene som kommer dersom det blir feil i rutegenereringen, slik at de ikke er så kryptiske som de var før.

Det er nå mulig å aktivere visning av mer info på veipunktene i veipunktlista, det gjør du fra brukerinnstillingene dine.
Mer info

Søkefunksjonen søker nå også i skript/makroer.

Tidligere kunne det bli rot i rekkefølgen på cacher hvis du la til cacher via Cacheturassistenten/GSAK-makroen, og så endret turen etterpå. Det har vi fikset.


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.