Cachetur2016
Vi legger snart 2015 bak oss, og cachetur.no kan se tilbake på et år med stor brukervekst og mange nye funksjoner og forbedringer.

I løpet hav 2015 har det kommer mye nytt på cachetur.no, som grupper, automatisk ruteberegning, delturer, beregning av tid for cachestopp, kalender, søkefunksjon, bedre utskrifter og nå nylig verktøy for fordeling av kostnader på cacheturer.

I skrivende stund er det registrert 3 057 turer, fordelt på 2 113 brukere. Det er en ganske stor økning fra 2014.

Nesten 96% av turene er private, og 18% er markert som kladd.

Økonomisk har året vært veldig bra, og vi har nesten klart å få inn like mye sponsormidler i 2015 som i 2014. Så nok en gang, en stor takk til alle våre sponsorer!

Vi er avhengig av støtte også i 2016, så vi håper du blir med oss videre når vi nå skal begi oss ut på et nytt cacheår.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle et riktig så godt nytt cacheår!


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.