I løpet av de siste to ukene har det blitt gjort flere endringer på cachetur.no for å tydeliggjøre og forenkle ting.

Turforslag er døpt om til turmaler, hovedmenyen er omstrukturert og det er gjort diverse endringer for turer markert som kladd.

Dette er ting som pågår kontinuerlig, og det vil gjøres flere små og mellomstore forbedringer fremover.

Listen over hva som skal fikses, forbedres, lages og endres på cachetur.no er stadig voksende, og det er flere faktorer som spiller inn i prioriteringen av hva som skal gjøres. En av faktorene er statistikk som viser hvordan cachetur.no brukes. Når statistikken viser at 80% av alle turer er markert som kladd, så dukker raskt spørsmålet «hvorfor» opp. Er det for lett å bare markere den som kladd, uten å vite hva som så skjer?

En kladd er i utgangspunktet kun et utkast (eller deler av et) til en tur. Hensikten er å kunne jobbe med en tur over lengre tid, uten at man nødvendigvis vet om turen blir noe av i det hele tatt. Når man så vet at turen blir noe av, og har dato klar, fjerner man kladd-statusen.

Når en tur er markert som kladd, er det en del funksjonalitet som skrus av eller begrenses og den får lav prioritet i systemet. Den vil som oftest havne i bunn av alle lister, og noen ganger ikke dukke opp i det hele tatt (offentlige lister). Cachedata vil leses inn mye sjeldnere, og data i turen er derfor ikke å regne som oppdatert. Det påvirker også automatiske varsler ved endringer i cachedata. En del annen funksjonalitet, som utskrift, turpakkegenerering og lignende er også deaktivert for turer som er markert som kladd.

Nå vil derfor alle turer som er markert som kladd få et tydelig varsel, og turdatoen er også strøket over for å indikere at datoen ignoreres av cachetur.no.
Markert som kladd

Det har nok også vært for vanskelig å finne igjen plassen hvor man får fjernet markeringen for kladd, så det er også blitt gjort enklere nå.

Turer som er markert som kladd blir aldri avsluttet, og en høy andel slike turer vil derfor være en unødvendig belastning for cachetur.no. Turer som egentlig er over for lenge siden, bruker ressurser som kunne vært brukt av nye turer istedet.

Det arrangeres flere techeventer hvor du kan lære om cachetur.no, så er du usikker, eller har lyst til å lære mer, anbefaler jeg at du prøver å delta på et! 🙂


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.

2 kommentarer

GadgetCats · 29. oktober 2015 21:08

Hvis 80 % av alle turer var markert som kladd, er ikke det da et ekstremt tydelig signal om at funksjonaliteten som er – eller nå var – tilknyttet kladd, er ønsket? Og at endringer akkurat der bør være nøye gjennomtenkt og innføres varsomt?

    thomfre · 29. oktober 2015 21:30

    Hvem har sagt at dette ikke var nøye gjennomtenkt? Det er gjort litt mer enn å bare se på et tall. Endringen som er gjort er minimal. Kladd-funksjonen fungerte heller ikke skikkelig slik den skulle, og samtidig som det er rettet på, er den gjort mer i tråd med slik den var planlagt å være.

Lukket for kommentarer.