Under presentasjonen av cachetur.no på Savalen, ble det nevnt at vi hadde tenkt litt på en mulighet for å få beregnet hvor lang tid en tur vil ta med cachestopp.

Vi har nå begynt å jobbe med en slik beregning, og allerede nå kan du teste den!

På alle turer som har beregnet kjørerute, vil du nå få opp beregnet tid både med og uten stopp.
BeregnetKjøretid

Er du nysgjerrig på hvor langt tid som er beregnet på en cache, kan du se det i detaljvisningen for cachen.
BeregnetTidPåCache

Dette er selvfølgelig høyst teoretisk, og frem til vi får perfeksjonert beregningene våre, vil det kunne forandre seg en del. Kom gjerne med forslag til ting vi bør ta hensyn til når vi regner ut tiden!

Slik det er nå beregnes det tid for alle veipunkter (også de som ikke er cacher), og vi ser på en hel del ting for hver enkelt cache:

  • Cachetype (earthcacher f.eks. tar som regel alltid lenger tid enn tradisjonelle)
  • D/T
  • Siste logger (DNF/NM)
  • Attributter (Tools required, Tree climbing osv)
  • Avstand fra parkeringskoordinater (for de som har det)
  • Om du eier eller har funnet cachen før

Ting som blir vurdert inkludert i beregningen:

  • Antall påmeldte i en tur (=antall signaturer som skal skrives i loggen)
  • Om noen andre påmeldte eier eller har funnet cachen før
  • D/T-beregning for challenger bør fungere på en litt annen måte, siden D-en som regel sier noe om selve challengen, og ikke cachen

thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.