Under brukerundersøkelsen kom det frem et ønske om muligheten for å dele opp en tur i flere delturer, og omtrent samtidig kom det samme ønsket fra en annen kant. Muligheten for å dele opp en tur på den måten, er noe som har stått på planen lenge. Som alltid når flere ønsker samme ting, øker prioriteten!

De siste dagene har vi jobbet med å implementere funksjonaliteten, og nå er første versjon klar til bruk. Vi vil i de neste ukene, når vi ser hva som evt. kommer av tilbakemeldinger, gjøre nødvendige justeringer og legge til forklarende tekster der det trengs.

Delturer er kjekt hvis du f.eks. i løpet av en helg skal ut på en tur som inneholder f.eks. både en kjøreetapper og gåetapper. Da kan hver enkelt deltur settes opp med rett turtype, og anbefalte ruter genereres basert på det.

Ting som er greit å vite

  • En deltur arver alle inviterte og påmeldte fra hovedturen, men du kan invitere flere til en deltur
  • Gruppetilknytning og alle tildelte rettigheter arves også fra hovedturen
  • Delturer indikeres i veipunktlisten til hovedturen, med direkte link til delturen
  • En deltur kan ikke ha andre delturer

Opprettelse av og konvertering til delturer

For å opprette en ny deltur, oppretter du en ny planlagt tur som vanlig og velger hvilken hovedtur du ønsker å knytte den til under seksjonen «Opprett som deltur»

Opprett som deltur

Turen vil da bli opprettet som en deltur, og lagt til i veipunktlista til den valgte hovedturen.

For å konvertere en eksisterende tur til en deltur, må du først sørge for at turen ikke har noen påmeldte. Så trykker du på Endre tur -> Konverter til deltur:

Konverter

På neste side velger du hvilken hovedtur du vil legge delturen under:

Konverter - velg hovedtur

Turen blir da konvertert til deltur, og lagt til i veipunktlista til hovedturen.

Visninger

Delturer indikeres i veipunktlista, med direkte link til selve delturen:

Deltur i veipunktlista

Delturen har direkte link tilbake til hovedturen:

Deltur - Direkte link tilbake

Arvede påmeldinger indikeres med eget ikon i oversikten over påmeldte:

Påmeldte


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.