Statistikken for 2014 viser at nesten 90% av turene som planlegges på cachetur.no er private. Derfor prioriterer vi verktøy som gjør det enklere å planlegge private turer.

I dag har vi lansert en funksjon vi kaller Grupper. Det er en funksjon som skal gjøre det enklere for grupper som ofte planlegger turer sammen. Hver gruppe får sitt eget gruppedashbord, hvor man får en oversikt over alle gruppeturer og kan diskutere turer man ikke har begynt å planlegge ennå.

For å gjøre det enklere vil også alle medlemmer av gruppa, automatisk få tilgang til alle gruppeturer, uten behov for invitasjoner(slik man må på private turer nå).

Hvordan opprette grupper
NyGruppe
For å få automatisk tilgang til å opprette grupper, må du ha hatt en viss aktivitet på cachetur.no. Hvis du ikke har tilgang, kan du ta kontakt for å få.

Grupper oppretter du fra menypunktet «Opprett ny gruppe», som du finner under brukermenyen din.
Fyll ut gruppenavn (kan ikke endres) og gruppebeskrivelse (kan endres senere). Du blir automatisk lagt til i den nye gruppa.

Hvordan finne igjen ei gruppe
MineGrupper
Alle grupper du er medlem av, listes opp på dashbordet ditt. Du kan også nå gruppedashbordet ved å trykke på gruppenavnet i en planlagt tur.

Legge til medlemmer
NyttGruppeMedlem
For å legge til nye medlemmer, trykker du på «Legg til nytt gruppemedlem», som du finner på gruppedashbordet under «Gruppekontroll».

Begynn å skrive inn brukernavnet (på cachetur.no) til den du ønsker å legge til. Velg ett av navnene som foreslås for å være sikker på at det blir rett. Velg medlemsnivå, og trykk til slutt på knappen.

Avhengig av varslingsinnstillingene til brukeren du la inn, vil det sendes ut et e-postvarsel.

Medlemsnivåer
Gruppeeier: Har alle rettigheter
Gruppeadministrator: Har tilgang til å administrere gruppa, legge til medlemmer, arrangere gruppeturer og lage gruppeannonseringer
Gruppearrangør: Har tilgang til å arrangere gruppeturer og lage gruppeannonseringer
Gruppemedlem: Har kun ordinære tilganger
Observatør: Har begrensede tilganger på gruppeturene, kan ikke melde seg på uten å først bli invitert på hver enkelt tur

Legge en planlagt tur til i ei gruppe
Gruppetilknytning
For å legge en planlagt tur til i ei gruppe, må du først være medlem av ei gruppe, og ha tilstrekkelige rettigheter til å arrangere turer i den gruppa.

Så velger du ganske enkelt gruppe under «Gruppetilknytning» på siden for registrering av ny tur, eller endring av eksisterende.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om du har ideer til denne nye funksjonen.

Kategorier: Ny funksjonalitet

thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.