Når du oppretter en ny planlagt tur har valget for å gjøre turen privat nå blitt erstattet av en ny seksjon for valg av synlighet. Hensikten er å tydeliggjøre bedre hva de ulike valgene betyr.
SynlighetsvalgDet siste valget, Passordbeskyttet, er en ny funksjon som lar deg lage en privat tur som du kan dele med f.eks. en hel gruppe. Ved hjelp av passordet du angir når du oppretter turen, kan alle i gruppa du velger å dele passordet med få tilgang til turen.

 


thomfre

thomfre er hovedutvikler og personen bak cachetur.no.