Vinner av turmalkonkurransen – Januar

Vi har nå gjennomført trekning av vinner av turmalkonkurransen, blant alle turmaler registrert i januar.

Vinneren er turen «Øyhopping i Oslofjorden» av Asoteam.

Gratulerer, Asoteam! Ta kontakt med oss via kontaktsystemet, så avtaler vi overlevering av premie 🙂 Premie kan velges i premiebanken.

Husk å delta i konkurransen, som fortsetter ut året.

Hver måned trekker vi ut en vinner blant de kvalifiserende turmalene som er registrert den måneden (om noen).

For å være kvalifisert, må malen oppfylle disse kravene:

  1. Malen må oppfylle alle ordinære malkrav
    1. Den skal ikke være datobestemt eller laget for en spesifikk tur/fellestur
    2. Den må inneholde cacher
    3. Den skal ikke inneholde løsningen/koordinatene til mysterier eller andre oppgaver
  2. Malen må ha en nytteverdi (en mal som inneholder en tilfeldig liste med cacher, har ikke nytteverdi. En mal med en løype man kan gå/kjøre/sykle, info om parkering, adkomst etc, har nytteverdi)
  3. Malen må være aktiv

Nå kan du importere cacher fra en PQ

Et spørsmål som har dukket opp med ujevne mellomrom, er hvordan man kan importere cacher fra en PQ.

Svaret har frem til nå vært via GSAK og makropakka.

Nå derimot er det like enkelt å importere fra en PQ, som det er å importere fra en bokmerkeliste. Bare velg «Importer fra PQ» i menyen.

Og så er det bare  å velge hvilken PQ du vil importere, og trykke «Importer».

Cacher som eventuelt ligger i turen fra før av, blir ikke lagt til på nytt.

Merk: Bruk denne funksjonen med forsiktighet. Importering av store mengder cacher vil kreve en manuell sorteringsjobb.

Et 🖼️ sier mer enn 1000 ord 👍🏻

Det er nesten ikke mulig å være online i dag uten å se emojier overalt🌍. Halve internett er fullt av disse små ikonene. Og de har også funnet veien til cachenavn og cachebeskrivelser.

Vi har derfor innsett at vi ikke har noe annet valg enn å støtte disse små 🙂

Så fra og med for en time siden, fungerer slike tegn i alt fra cachenavn til kommentarfelt. Så hvis du vil ha bilde av en smilende 💩 i turnavnet ditt, kan du det.

Merk at det kan ta litt 🕚 før gamle cacher leses inn og oppdateres, så det vil fortsatt kunne dukke opp noen ❓i cacher som ligger i gamle turer.

En halvtimes nedetid

Vi måtte gjøre noen endringer i infrastrukturen vår for å støtte alle 💩 som folk vil ha, og dessverre førte det til rundt en halvtime med nedetid tidligere i dag☹️

Vi beklager, men det var dessverre ikke til å unngå. Og innen vi innså det, var det for sent. Optimalt sett skulle dette vært gjort på nattestid, men siden jeg har dagjobb som betaler for 🏡 og 🌮, må jeg 💤 om natta (i alle fall deler av den).

Men nå er alle tjenster i normal drift😌, og du kan skrive med både bokstaver og tegn 👏

En historie om vekst, økonomi og slikt

OBS: Denne saken vil ta litt tid å lese, men i åpenhetens interesse ønsker vi å være åpne om interne vurderinger, fremtidsutsikter og økonomi. Dersom du ikke ønsker å lese hele, kan du lese konklusjonen her.


Vi vokser

For omtrent et år siden gjorde vi flere endringer for å tilpasse oss den økende mengden brukere. Fra da til nå har bruken omtrent doblet seg.

For noen dager siden hadde vi en liten hendelse, som brakte frem en gammel diskusjon igjen. Er det på tide å oppgradere til en bedre server? Vi vurderer hele tiden hva vi kan levere, oppimot hva vi får inn av støtte.

Takket være alle de fantastiske folkene og organisasjoner som har sponset oss tidligere, og sørget for at vi har kunnet bygge oss opp en kapital, har vi nå kunnet oppgradere en del tjenester.

Nattas flytteoperasjon har allerede ført til mye raskere lastetider, og forhåpentligvis en enda mer stabil tjeneste fremover. Vi er nå rustet for det aktivitetsnivået vi har, og det vi ser for oss kommer til å komme de neste årene.

Men, det har også ført til en markant økning i utgiftene.

En takk til alle som har hatt tro på oss

Vi har siden starten hatt som mål å kunne tilby en tjeneste som er gratis for alle å bruke. Til å begynne med var tanken at finansiering derfor skulle ordnes av de ulike cacheforeningene i landet. Det gikk ikke mer enn et par dager før antallet personlige sponsorer overgikk antallet foreninger.

Dere må vite alle sammen at det er takket være dere vi har klart å komme så langt vi har. Takk!

I tillegg til sponsorene, hadde vi heller ikke vært noe uten brukere. Så takk til alle som har hatt tro på oss, brukt verktøyene våre, gitt oss gode ideer, snakket varmt om våre tjenester til andre og ellers bidratt positivt. Takk!

Nåværende driftskostnader

I skrivende stund er de beregnede årlige faste utgiftene på kr 12401,25. I år vil de bli et par tusen kroner høyere, siden forfall for hovedtjenestene er i mai, og vi allerede har måttet betale for oppgradert server frem til mai.

Ny funksjonalitet

Det er ikke bare drift som koster. Det kan også dukke opp ønsker og behov for ny funksjonalitet, som krever f.eks. innkjøp av lisenser. Da er det viktig å ha egenkapital som kan brukes.

Fjorårets sponsormidler

Fjorårets sponsorstøtte var på kr 23 157,76. Det vil si mer enn nok til å dekke de faste driftsutgiftene, selv etter de har økt.

Men det forutsetter at ikke for mange faller fra som sponsor, eller at de som faller fra erstattes av nye.

Hvor vil vi med dette?

Noen sponsorer har falt fra, og det er selvfølgelig både forventet og helt greit. Men det er begrunnelsene vi hører som er det som skremmer oss. Derfor ønsker vi å avmytifisere noen myter, samt forklare litt om hvordan vår økonomi er.

Vi ønsker at de som allerede sponser oss skal forstå hvor viktig støtten er for oss. Og vi ønsker at de som tror vi ikke trenger mer støtte, ser at vi faktisk gjør det.

Men først vil jeg understreke at cachetur.no er en gratis tjeneste, og det er ingen krav til at noen må sponse. Og det var også derfor vi i utgangspunktet ønsket at foreningene skulle dele kostnadene seg i mellom.

Vår økonomistyring

Vi opererer med et prinsipp om at vi aldri skal bruke mer penger, enn at vi har nok igjen til å dekke neste års drift. Det vil si at vi nå må bygge opp en enda større kapital, før vi kan ta oss råd til eventuelle nye ting.

Det er driften av våre tjenester som er vår førsteprioritet.

Lønn

Ingen mottar lønn eller tilsvarende ytelser fra cachetur.no.

Profilering, markedsføring og konkurranser

Enkelte har reagert på at det brukes penger, og tildels mye penger, på profilering og markedsføring.

Profilering er viktig for å bygge opp merkevaren cachetur.no. Det fører til at flere får øynene opp for cachetur.no, flere begynner å bruke cachetur.no og flere blir sponsor.

Grafen under viser forholdet mellom profilering og sponsorinntekter.

Alt dette fører til at flere snakker om cachetur.no, som igjen fører til enda flere brukere.

Det fører også til at cachetur.no blir verktøyet som dras frem når spørsmål om turplanlegging dukker opp.

Summen av alt over er en veldig god motivasjonsfaktor for de som jobber med cachetur.no, noe som også er viktig.

Noen av profileringsartiklene har blitt solgt, og dermed gitt nye inntekter. En del er også lagt av til premier til konkurranser.

Vi har noen få konkurranser i løpet av et år, og de har alle en mening. Adventskalenderkonkurransen er laget for å få vist frem deler av cachetur.no folk kanskje ikke er klar over. Sommerkonkurransen anser vi som en god form for profilering.

Og turmalkonkurransen vi har gående nå ser vi på som en liten motivasjon for å lage flere turmaler.

En del av utgiftene har også gått til å lage ting som buttons, pins og pathtags, som vi deler ut til blant annet sponsorer. Vi har også et lager med diverse slikt.

Deltagelse på eventer

Det er ingen som mottar støtte for å delta på eventer for å snakke om cachetur.no. Som det i hovedsak er et lite knippe personer som gjør. De gjør det ut av egen lomme (med mindre eventet selv velger å gi noe tilbake direkte til foredragsholder), og på sin egen fritid.

Cachetur.no sin geocoin

Cachetur.no sin geocoin, som for tiden er inne i tredje produksjonsrunde (levering forhåpentligvis i slutten av februar), er ikke en kostnad for cachetur.no.

Coinen er i sin helhet finansiert av thomfre & Heltinnen, og hvis/når et overskudd oppnås, overlates overskuddet og resterende antall coiner til cachetur.no. Dette er med andre ord ren gevinst for cachetur.no.


Konklusjon

Cachetur.no er gratis for alle, takket være våre sponsorer. Vi trenger fortsatt sponsorer, og det vil vi alltid gjøre.

Ingen mottar lønn eller andre ytelser, alle innkommende midler går uavkortet til cachetur.no.

Vi håper vi har fått oppklart noen ting, og skulle det være noen som fortsatt lurer på noe, så er det bare å spørre oss!

Hvordan spørre etter representanter fra cachetur.no til ditt event

Gjennom 2015 og 2016 har cachetur.no vært representert på en rekke eventer. Og vi regner med å stille opp også i 2017.

For å gjøre det enkelt for både oss og eventarrangør, har vi nå laget et enkelt skjema.

Skjemaet finner du på linken over, eller under brukermenyen din og «Forespørsel om representasjon».

Når forespørselen er sendt inn, kan du følge status på den fra den samme siden.

Velkommen Mapzen!

Vi har lenge brukt MapQuest til å generere kjøreruter for alle turer. MapQuest gjorde for en stund siden en endring i strukturen sin, og sluttet samtidig å oppdatere kartdata for de åpne tjeneste sine.

Derfor har flere og flere turer fått generert ruter som benytter stengte veier, ferjestrekninger osv. Vi har i dag implementert støtte for en ny ruteberegningstjeneste, Mapzen.

Mapzen er også basert på OpenStreetMap, men blir i motsetning til MapQuest, oppdatert jevnlig.

Foreløpig må man aktivt skru på generering med Mapzen, det gjøres i turinnstillingene:

Oppdatering 1017-01-09 12:30: Mapzen er nå satt som standard, men du kan velge å heller bruke MapQuest om du vil. Det gjøres fra fra turinnstillingene.

Mapzen mangler et par ting som MapQuest har, men hvor mange har egentlig behov for at ruteberegningen gjetter et unøyaktig drivstoffforbruk? (deteksjon av landegrenser og motorvei mangler også)